Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdverblijfcentra met een erkenning, met een principiële erkenning en zonder erkenning.

Erkende jeugdverblijfcentra voldoen aan minimumnormen op het vlak van (brand)veiligheid en hygiëne. Deze minimumnormen werden vastgelegd door de Vlaamse overheid (via het decreet "toerisme voor allen") en worden gecontroleerd door Toerisme Vlaanderen.

Wat het uitrustingsniveau betreft (douches, bedden, daglokalen …), zijn de erkende jeugdverblijfcentra onderverdeeld in vier types: A, B, C en jeugdherberg. Per type worden een aantal minimumvoorwaarden opgesomd. Een jeugdverblijfcentrum van het type A moet bijvoorbeeld niet voorzien zijn van bedden. Een type B moet dan wel weer minimaal bedden hebben, maar bijvoorbeeld ook douches. Een type C is nog beter uitgerust. Zo moeten er onder andere voldoende daglokalen zijn en op de bedden ook dekens, kussens en beschermhoezen voorzien zijn. Een jeugdherberg heeft een aantal specifieke kenmerken en is bijvoorbeeld geschikt om individuele toeristen te ontvangen.
Hier vind je alle voorwaarden waaraan de verschillende types moeten voldoen: type A, type B, type C en hostels

Uitbaters die kunnen aantonen, op basis van bijvoorbeeld bouwplannen, dat het jeugdverblijfcentrum in de toekomst zal voldoen aan de erkenningsnormen uit het decreet "toerisme voor allen", krijgen van Toerisme Vlaanderen een principiële erkenning. Zolang het centrum niet definitief erkend is, kunnen echter geen garanties gegeven worden over het behalen van de verschillende criteria voor erkenning.

Niet-erkende jeugdverblijfcentra worden niet gecontroleerd op hygiëne, veiligheid en uitrustingsniveau. Dit wil niet zeggen dat deze jeugdverblijven per definitie onhygiënisch of onveilig zijn, wel dat CJT, Toerisme Vlaanderen en Afdeling Jeugd op dit vlak geen enkele garantie kunnen bieden en dus ook op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden. Vooraf zelf een bezoekje brengen is dus een absolute must alvorens je een niet-erkend jeugdverblijf zou boeken.
Enkel werd door CJT opgevraagd (en gecontroleerd) of het centrum over een brandveiligheidsattest beschikt.

Voor de niet-erkende jeugdverblijfcentra werden minder gegevens opgevraagd. Dit betekent ook dat je de zoekfunctie slechts ten volle kan benutten wanneer je enkel zoekt op de erkende of principieel erkende jeugdverblijfcentra. Wil je de niet-erkende centra in de lijst opnemen, dan wordt de zoekfunctie beperkt tot de basisgegevens.