Elk jeugdverblijfcentrum dat erkend is door Toerisme Vlaanderen, wordt gepromoot via de website jeugdverblijven.be. Niet-erkende jeugdverblijfcentra kunnen ook op deze website worden opgenomen nadat ze zich geregistreerd hebben bij Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.
Beheerders van jeugdverblijfcentra die akkoord gaan met de publicatie van hun centrum op jeugdverblijven.be, verklaren zich akkoord met het feit dat Centrum voor Jeugdtoerisme vzw beslist welke informatie opgevraagd en getoond wordt. Bovendien behoudt Centrum voor Jeugdtoerisme zich het recht voor om gegevens te wijzigen, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming moet gevraagd worden aan eender wie.

De persoonsgegevens die aan Centrum voor Jeugdtoerisme vzw verstrekt worden, worden opgenomen in de bestanden van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw, Toerisme Vlaanderen en Afdeling Jeugd. Deze gegevens kunnen door Centrum voor Jeugdtoerisme vzw, Toerisme Vlaanderen en Afdeling Jeugd verwerkt worden in het kader van onderzoek en met het oog op gepersonaliseerde communicatie omtrent erkenningen, subsidies of andere thema’s die het jeugdtoerisme aanbelangen. De gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden van jeugddiensten, jeugdverenigingen of toeristische diensten, voorzover het de bedoeling is om jeugdverblijven bekend te maken. Ze worden op geen enkel moment gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet ter beschikking gesteld van commerciële organisaties.
Beheerders van een jeugdverblijfcentrum beschikken ten allen tijde over inzage- en correctierecht in de persoonsgegevens. Dit kan via de persoonlijke login waarover elke beheerder beschikt of door aanpassingen door te geven aan Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Beheerders van erkende jeugdverblijfcentra die wensen dat hun jeugdverblijfcentrum niet vermeld wordt op jeugdverblijven.be, delen dit via een aangetekende zending mee aan Centrum voor Jeugdtoerisme vzw, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke.

Centrum voor Jeugdtoerisme vzw bepaalt de voorwaarden waaraan niet-erkende jeugdverblijfcentra moeten voldoen om gepubliceerd te worden op jeugdverblijven.be. Niet-erkende jeugdverblijfcentra die hun medewerking niet verlenen, kunnen door Centrum voor Jeugdtoerisme vzw verwijderd worden van de website jeugdverblijven.be.

Centrum voor Jeugdtoerisme vzw besteedt veel zorg aan het up-to-date houden van de informatie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website jeugdverblijven.be. De informatie wordt immers in de eerste plaats beheerd door elke afzonderlijke beheerder van een jeugdverblijfcentrum. Elke wijziging betreffende informatie die gelinkt is aan erkenningscriteria, dient door de beheerder onmiddellijk doorgegeven te worden aan Toerisme Vlaanderen, waarna deze informatie snel kan bijgewerkt worden op de website jeugdverblijven.be.
Een vermelding van een jeugdverblijfcentrum op deze website biedt geen garanties inzake naleving van alle wettelijke voorschriften door het betrokken jeugdverblijfcentrum. Centrum voor Jeugdtoerisme vzw noch de betreffende overheden kunnen dienaangaande aansprakelijk gesteld worden.
Centrum voor Jeugdtoerisme vzw is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdragen in het gastenboek. Toch behoudt Centrum voor Jeugdtoerisme vzw zich het recht voor om bijdragen te verwijderen die onjuist, onwettig, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven van andere mensen of die aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
Centrum voor Jeugdtoerisme vzw kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die via een link aan jeugdverblijven.be verbonden zijn.

De bezoeker van de website erkent uitdrukkelijk dat de op deze website verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Niets van de website jeugdverblijven.be mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.